Przeskocz do treści

Tomasz Izydorczyk i II część seminarium, czyli "Dane ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane – co zrobić z dyskami sieciowymi i serwerami FTP pełnymi różnych plików oraz załącznikami w poczcie elektronicznej i w systemach obiegu dokumentów, a także archiwami nieuporządkowanych dokumentów papierowych”.

23244254_2127644573928131_87178784896185

Rozpoczęło się seminarium z serii "Przygotowanie do RODO". Dr Grzegorz Sibiga omawia wytycznych Grupy Roboczej art. 29 dotyczących zgłaszania naruszeń

23434868_2127538473938741_21235040559525

Na stronie Stowarzyszenia dostępna jest prezentacja nt.: Znaczenia norm ISO we wdrażaniu bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego wymaganego w RODO, przedstawiona przez p. Macieja Byczkowskiego podczas III Konferencji Ochrony Danych Osobowych. Prawne i organizacyjne aspekty wdrożenia rozporządzenia o ochronie danych (RODO) (C.H. Beck, 26.10.2017 r.)

http://www.sabi.org.pl/attachments/File/do_pobrania/prezentacje-konferencja/Konferencja-Beck-26-10-2017-MB.pdf

Na stronie SABI do pobrania są uwagi Stowarzyszenia, przesłane w odpowiedzi na ogłoszone przez Ministerstwo Cyfryzacji konsultacje społeczne w sprawie projektu ustawy o ochronie danych osobowych oraz projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych.

http://www.sabi.org.pl/attachments/File/do_pobrania/MC/2017-SABI-pismo-do-MC-konsultacje-public.pdf

Wydział Zarządzania PW we współpracy z Instytut Nauk Prawnych PAN organizuje kurs: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w organizacjach wszelkich rodzajów.

Jest to kompleksowy kurs z zarządzania bezpieczeństwem informacji (w tym danych osobowych) w organizacjach biznesowych, usługach publicznych, jednostkach administracji publicznej oraz organizacjach non-profit.

Dla członków SABI oraz byłych i obecnych słuchaczy studium podyplomowego „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych” organizator przewidział specjalny rabat.

Szczegółowe informacje na temat kursu znajdują się na stronie: http://www.wz.pw.edu.pl/index.php/Kandydaci/Kursy/Zarzadzanie-bezpieczenstwem-informacji-w-organizacjach-wszelkich-rodzajow

3 listopada 2017 r., w ramach konsultacji społecznych projektu ustawy o jawności życia publicznego, ogłoszonych przez Ministra członka Rady Ministrów Koordynatora Służb Specjalnych, SABI przygotowało i przesłało swoje stanowisko w tej sprawie. Z projektem ustawy można zapoznać się na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12304351/12465407/12465408/dokument313647.pdf
A ze stanowiskiem SABI: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12304351/12465407/12465410/dokument315032.pdf

Przebieg procesu legislacyjnego można śledzić na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12304351/katalog/12465407#12465407

9 listopada 2017 r., odbędzie się seminarium dla członków Stowarzyszenia ABI z cyklu „Przygotowanie do RODO”. Pierwszą część poprowadzi p. Tomasz Izydorczyk, członek SABII wygłosi, który wykład „Dane ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane – co zrobić z dyskami sieciowymi i serwerami FTP pełnymi różnych plików oraz załącznikami w poczcie elektronicznej i w systemach obiegu dokumentów, a także archiwami nieuporządkowanych dokumentów papierowych”. Następnie p. dr Grzegorz Sibiga, ekspert SABI, omówi wytyczne Grupy Roboczej art. 29 dotyczące zgłaszania naruszeń. Po każdej części seminarium przewidziana jest dyskusja.

Osoby zainteresowane udziałem w naszych seminariach i spotkaniach, zachęcamy do przystąpienia do Stowarzyszenia. Szczegółowe informacje na temat członkostwa dostępne są na stronie http://sabi.org.pl/page9.php.

safe_image.php?d=AQDDXKar5hMqwpPe&w=130&

Na stronie Grupy Roboczej Art. 29 dostępne są wytyczne dotyczące zgłaszania naruszeń i profilowania: http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50083

Bezpośrednie linki do wytycznych:

Wytyczne dotyczące zgłaszania naruszenia danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem 2016/679
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=47741

Wytyczne dotyczące zautomatyzowanego indywidualnego podejmowania decyzji i profilowania dla celów rozporządzenia 2016/679
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=47963

Trwa seminarium dla członków SABI "Aktualizacja umów powierznia przetwarzania danych", które prowadzi Maciej Kołodziej.

22730616_2104658992893356_18880627364641

MC planuje zorganizowanie konferencji poświęconej zgłoszonym uwagom do ustaw wprowadzajacych RODO. Więcej na stronie http://blog.mc.gov.pl/?p=80