Przeskocz do treści

"GDPR Tracker", narzędzie przygotowane przez firmę prawniczą Bird&Bird, pozwala na śledzenie postępów we wprowadzaniu przepisów rozporządzenia ogólnego o ochronie danych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.

safe_image.php?d=AQDDwsSCfTUK_kJQ&w=130&

"Za zgodą zatrudnionego firma pozyska m.in. jego dane biometryczne i o niekaralności. Za uprzedzeniem – zamontuje kamery w pomieszczeniach pracy. To rewolucja w pozyskiwaniu informacji o podwładnych."

safe_image.php?d=AQCUOZVcAgcT4n7D&w=130&

Wystąpienie dr Macieja Kaweckiego w trakcie konferencji "Nowe przepisy o ochronie danych osobowych – istotne wyzwanie dla polskich przedsiębiorców w 2018r.", poświęcone prezentacji założeń nowej ustawy o ochronie danych osobowych (15:58).

Dalsza część nagrania (od 51:40) zawiera relację z panelu dyskusyjnego, w którym wzięli udział także Piotr Drobek (GIODO), dr Grzegorz Sibiga (Instytut Nauk Prawnych PAN), dr Bartosz Opaliński (Uczelnia Łazarskiego), Maciej Byczkowski (Prezes SABI) oraz prof. Maciej Rogalski w roli moderatora.

safe_image.php?d=AQCkalBPjzA4N3GK&w=130&

"(...) za najważniejsze uważam położenie nacisku na konsultacyjny charakter nowego UODO i jego rolę w wydawaniu rekomendacji oraz zmiany sektorowe, zwłaszcza w sektorze finansowym, a więc przede wszystkim w bankowości i ubezpieczeniach. Wbrew powszechnemu przekonaniu nowe przepisy przewidują bowiem spore ułatwienia dla przedsiębiorców. Wskażę jedno z nich, pozornie błahe, a tak naprawdę rewolucyjne, a mianowicie możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia w sektorze ubezpieczeniowym nie tylko na piśmie. Dzisiaj konieczność uzyskiwania pisemnych zgód uniemożliwia zawieranie umów ubezpieczenia przez internet, po zmianach będzie to możliwe. "

safe_image.php?d=AQBG1S4BGOtnu2Ce&w=130&

"Prywatność i bezpieczeństwo danych medycznych" - wystąpienie Wojciecha Wiewiórowskiego (zastępcy Europejskiego Inspektora Ochrony Danych) w trakcie Forum e-Zdrowia, zorganizowanego pod hasłem "Strategiczne wyzwania cyfrowej transformacji w obszarze zdrowia".

"W aktualnym brzmieniu [projektu ustawy o ochronie danych osobowych] całej administracji publicznej (z pominięciem instytucji kultury) będą grozić kary finansowe za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych. Ich górna granica ma być jednak dużo niższa niż w przypadku przedsiębiorców. Tym ostatnim grozić będzie nawet do 20 mln euro, urzędom zaś do 100 tys. zł. Ministerstwo Cyfryzacji zwraca uwagę, że wyższe sankcje mogłyby zagrozić budżetom wielu instytucji publicznych, co w efekcie sparaliżowałoby ich działalność. Konsekwencje tego odczuliby zaś ostatecznie obywatele.

Zdaniem części komentatorów dysproporcje w sankcjach są jednak zbyt duże."

safe_image.php?d=AQAonf6MxpCero1V&w=130&

Łukasz Olejnik (prywatnik.pl) poddaje analizie najnowszy projekt ustawy o ochronie danych osobowych, uwzględniający przepisy rozporządzenia ogólnego o ochronie danych.

"Polskie RODO jako takie jest implementacją GDPR. To, co je wyróżnia to jednak kontekst państwowy, bardziej związany z kwestiami kultury i mentalności prywatności i ochrony danych. Powstaje zatem szereg pytań na ile polskie RODO wykorzystuje szanse by te nowe zasady wywarły pozytywne zmiany (może skokowe, może strategiczne) i dążenie do wysokich standardów?"

safe_image.php?d=AQBA__Qz2D8S965G&w=130&

Ministerstwo Cyfryzacji umieściło na swojej stronie internetowej nowy projekt ustawy o ochronie danych osobowych, uwzględniający zmiany wynikające z RODO.

Ponadto MC rozpoczęło konsultacje społeczne projektu. Osoby zainteresowane mogą wysyłać uwagi do 13 października na adres Konsultacje.odo@mc.gov.pl.

safe_image.php?d=AQDURAgP_AG7-sUz&w=130&

Badania przeprowadzone na dwóch modelach telefonów wykazały, że do kradzieży danych ze smartfonów może dojść za pośrednictwem... zamienników oryginalnych ekranów.

Chip, osadzony w nowym, zastępczym ekranie dotykowym, jest w stanie rejestrować klawisze wybierane na wirtualnej klawiaturze, wzory służące do odblokowywania urządzenia, a nawet wykorzystywać luki w systemie operacyjnym telefonu.

safe_image.php?d=AQCGTHXzfVlT18kN&w=130&

Nieco ponad rok temu doszło do tzw. "wycieku danych z bazy PESEL". Rzecznik Praw Obywatelskich nie zasypiał przez ten czas gruszek w popiele, zwracając się do szeregu instytucji o wyjaśnienia dotyczące sprawy.

Najnowsze wystąpienia RPO dotyczące tematu "wycieku" pochodzą sprzed kilku dni; zostały one skierowane do:
* Ministerstwa Cyfryzacji (czy Ministerstwo podjęło wskazane przez GIODO działania, mające na celu zabezpieczenie danych osobowych?) oraz
* Krajowej Rady Komorniczej (czy KRK udzieliła odpowiedzi GIODO ws. sprawdzania przez komorników w rejestrze PESEL danych osób, wobec których prowadzone są czynności niebędące czynnościami egzekucyjnymi?).

safe_image.php?d=AQAQEH7xiTesnBx7&w=130&