Przeskocz do treści

O bezpieczeństwie do porannej kawy
Co to jest Malware (złośliwe oprogramowanie) (23 stycznia 2018)
#wykryj #ochroń

Malware to rodzaj oprogramowania – program komputerowy – używany do wykonywania złośliwych zadań. Termin malware jest kombinacją dwóch angielskich słów: malicious (złośliwy) i software (oprogramowanie). Cyberprzestępcy instalują malware na Twoim urządzeniu w celu przejęcia nad nim kontroli lub uzyskania dostępu do treści jakie ono zawiera. Po zainstalowaniu tego oprogramowania, atakujący może je użyć do śledzenia Twojej aktywności w sieci, kradzieży Twoich haseł i plików. Kontrolując Twoje urządzenie, cyberprzestępca może je użyć do ataku na innych.

Więcej tutaj: http://securingthehuman.sans.org/newsletters/ouch/issues/OUCH-201603_po.pdf

Tłumaczenie z Security Awareness Tip of The Day jako https://www.sans.org/tip-of-the-day?ref=3626, udostępnione na licencji Creative Commons BY-NC-ND 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0)

Dodatkowe materiały edukacyjne tutaj: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQNZaWpmI1TccoXixpFURgEtkp888T4qx

19260463_1766582453651405_15345101556185

Morning Coffee – Espresso about Security
What is Malware (January 23, 2018)
#detect #protect

Malware is software--a computer program--used to perform malicious actions. In fact, the term malware is a combination of the words malicious and software. Cyber criminals install malware on your computers or devices to gain control over them or gain access to what they contain. Once installed, these attackers can use malware to spy on your online activities, steal your passwords and files, or use your system to attack others.

To learn more, check out this OUCH! newsletter: http://securingthehuman.sans.org/newsletters/ouch/issues/OUCH-201603_en.pdf

The Tip of the Day program (https://www.sans.org/tip-of-the-day?ref=3626) is distributed under the Creative Commons BY-NC-ND 4.0 license here http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0

More cybersecurity education available here: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQNZaWpmI1TfMOQMJ-ra1VSGgkuOPtFlA

19554502_1766582053651445_69188976102745

O bezpieczeństwie do porannej kawy
Zabezpiecz swój domowy router Wi-Fi (22 stycznia 2018)
#ochroń #prywatność

Chcąc ochronić swoją domową sieć bezprzewodową upewnij się, że używasz własnego (nie domyślnego) hasła administratora urządzenia dostępowego (routera Wi-Fi lub modemu), a w swojej sieci stosujesz szyfrowanie w standardzie WPA2 z silnym hasłem. Te proste czynności są najefektywniejszymi sposobami zapewnienia bezpieczeństwa Twojej domowej sieci bezprzewodowej.

Jeśli chcesz zrobić więcej – zapewnij, że używasz aktualnego oprogramowania układowego (firmware) swojego urządzenia dostępowego (routera Wi-Fi lub modemu) – jesli nie wiesz jak, zapytaj dostawcę urządzenia.

Więcej tutaj: http://securingthehuman.sans.org/newsletters/ouch/issues/OUCH-201602_po.pdf

Sprawdź się w zakresie tego tematu z naszymi mikrotestami: https://goo.gl/forms/j9ES667yI8592pqj2

Tłumaczenie z Security Awareness Tip of The Day jako https://www.sans.org/tip-of-the-day?ref=3626, udostępnione na licencji Creative Commons BY-NC-ND 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0)

Dodatkowe materiały edukacyjne tutaj: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQNZaWpmI1TccoXixpFURgEtkp888T4qx

22519308_1766149870361330_28345297259136

Morning Coffee – Espresso about Security
Secure Your Home Wi-Fi Router (January 22, 2018)
#protect #privacy

The most effective steps you can take to secure your wireless network at home is to change the default admin password, enable WPA2 encryption and use a strong password for your wireless network.

To learn more, check out this OUCH! newsletter: http://securingthehuman.sans.org/newsletters/ouch/issues/OUCH-201602_en.pdf

The Tip of the Day program (https://www.sans.org/tip-of-the-day?ref=3626) is distributed under the Creative Commons BY-NC-ND 4.0 license here http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0

More cybersecurity education available here: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQNZaWpmI1TfMOQMJ-ra1VSGgkuOPtFlA

27073009_1766149280361389_56076115786859

Polecamy każdemu...

16310_599743803385627_1901752909_n.jpg?o

O bezpieczeństwie do porannej kawy
Konwersacje (19 stycznia 2018)
#ochroń #prywatność

Rozmawiając o pracy ze współpracownikami podczas podróży, łatwo jest zapomnieć gdzie i w czyim towarzystwie jesteśmy. Lotnisko, taksówka, restauracja czy recepcja hotelowa to miejsca, gdzie obce osoby mogą podsłuchiwać takie rozmowy. Zawsze dbaj o to, aby jeśli rozmowa dotyczy poufnych informacji, odbywała się wyłącznie w prywatnych warunkach. Rónież podczas rozmowy przez telefon. Nie zapomnij, aby zachować ostrożność i nie ujawniać wrażliwych informacji napotkanym nieznajomym.

Więcej tutaj: https://securingthehuman.sans.org/newsletters/ouch/issues/OUCH-201702_po.pdf

Sprawdź się w zakresie tego tematu z naszymi mikrotestami:https://goo.gl/forms/Ut0iQfSyjaWjiIqs1

Tłumaczenie z Security Awareness Tip of The Day jako https://www.sans.org/tip-of-the-day?ref=3626, udostępnione na licencji Creative Commons BY-NC-ND 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0)

Dodatkowe materiały edukacyjne tutaj: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQNZaWpmI1TccoXixpFURgEtkp888T4qx

26804566_1764870997155884_59311641846275

Morning Coffee – Espresso about Security
Conversations (January 19, 2018)
#protect #privacy

When traveling, it is very easy to forget where you are when discussing business with colleagues. That airport, taxi, restaurant or hotel lobby may have individuals nearby eavesdropping on your conversation. When discussing confidential information, agree to hold off on the conversation until you can be assured of privacy. Also, be careful not to share sensitive information with strangers you meet.

To learn more, check out this OUCH! newsletter: https://securingthehuman.sans.org/newsletters/ouch/issues/OUCH-201702_en.pdf

The Tip of the Day program (https://www.sans.org/tip-of-the-day?ref=3626) is distributed under the Creative Commons BY-NC-ND 4.0 license here http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0

More cybersecurity education available here: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQNZaWpmI1TfMOQMJ-ra1VSGgkuOPtFlA

26992603_1764870647155919_26593335663724

Polecamy!

safe_image.php?d=AQAAzzckTcFqITZs&w=130&

O bezpieczeństwie do porannej kawy
Ransomware (18 stycznia 2018)
#wykryj #odzyskaj

Ransomware to złośliwe oprogramowanie specjalnego rodzaju. Po zainfekowaniu Twojego komputera szyfruje wszystkie Twoje pliki a cyberprzestępca przy wykorzystaniu tego oprogramowania żąda opłaty (okupu) za przesłanie klucza który umożliwi odszyfrowanie plików, tym samym ich odzyskanie. Nigdy nie ma pewności, czy zapłata okupu umożliwi odzyskanie zaszyfrowanych danych. Dlatego podejrzliwie traktuj wszystkie maile nakłaniające Cię do otwarcia załącznika, kliknięcia w link – mogą prowadzić do złośliwego oprogramowania. Pamiętaj: zdrowy rozsądek to najlepsza obrona. Zadbaj o kopię zapasową swoich danych odizolowaną fizycznie od dysku Twojego komputera – najczęściej jest to jedyny sposób odzyskania ich po zaszyfrowaniu przez ransomware. Dysk z kopią zapasową danych przechowuj w bezpiecznym miejscu, możesz go zamknąć w bezpiecznej kopercie aby mieć pewność, że nikt nieupoważniony nie dokona na nim nieautoryzowanych przez Ciebie operacji.

Więcej tutaj: https://securingthehuman.sans.org/newsletters/ouch/issues/OUCH-201608_po.pdf

Sprawdź się w zakresie tego tematu z naszymi mikrotestami: https://goo.gl/forms/flJXdb6M7ItZNCh42

Tłumaczenie z Security Awareness Tip of The Day jako https://www.sans.org/tip-of-the-day?ref=3626, udostępnione na licencji Creative Commons BY-NC-ND 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0)

Dodatkowe materiały edukacyjne tutaj: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQNZaWpmI1TccoXixpFURgEtkp888T4qx

26804858_1764496937193290_43923442780590

Morning Coffee – Espresso about Security
Ransomware (January 18, 2018)
#detect #recover

Ransomware is a special type of malware. Once it infected your computer, it encrypts all of your files and demands you pay a ransome if you want your files back. Be suspicious of any emails trying to trick you into opening infected attachments or click on malicious links, common sense is your best defense. In addition. backups are often the only way you can recover from ransomware.

To learn more, check out this OUCH! newsletter: https://securingthehuman.sans.org/newsletters/ouch/issues/OUCH-201608_en.pdf

The Tip of the Day program (https://www.sans.org/tip-of-the-day?ref=3626) is distributed under the Creative Commons BY-NC-ND 4.0 license here http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0

More cybersecurity education available here: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQNZaWpmI1TfMOQMJ-ra1VSGgkuOPtFlA

26815440_1764496250526692_85817641414005