Przeskocz do treści

Badacze z Cisco przeanalizowali złośliwe oprogramowanie, które sparaliżowało Zimowe Igrzyska Olimpijskie:

-Atak był ukierunkowany: znano nazwy serwerów, kont i hasła
-Niczego nie wykradano, jedynie unieruchamiano Windowsy
-Duże podobieństwa do NotPetya

Zaktualizowaliśmy nasz artykuł o te, niesamowicie ciekawe, informacje:

10556224_10152210711046821_5724280700747

Atakujący Igrzyska Olimpijskie znali hasła administratorów i w bardzo sprytny sposób uszkodzili wiele systemów

safe_image.php?d=AQDrOyEqBZtTvnK7&w=130&

Po zakończeniu szerokich konsultacji społecznych, opiniowania, a także zorganizowanej konferencji uzgodnieniowej, Ministerstwo Cyfryzacji w dniu 9 lutego br. skierowało na Komitet do Spraw Europejskich Rady Ministrów projekt ustawy o ochronie danych osobowych zapewniającej skuteczne stosowanie w Polsce unijnego rozporządzenia 2016/679 (RODO).

https://www.gov.pl/cyfryzacja/projekt-ustawy-o-ochronie-danych-osobowych-skierowany-na-komitet-do-spraw-europejskich-rady-ministrow

safe_image.php?d=AQCkRu2gkN-F_max&w=130&

#SerwisTelefonu a #Dane
Oddajesz swój telefon do naprawy. 📱 Serwisant prosi o hasło, aby mógł sprawdzić czy wszystko działa poprawnie, a później...

Poznaj historie portalu Niebezpiecznik oparte właśnie o taki schemat działania. 👇

safe_image.php?d=AQC0VxTZgONllZ-W&w=130&

Niemcy: Sąd uznał wykorzystanie danych osobowych przez FB za nielegalne.

safe_image.php?d=AQCHdq9wcH4pox-F&w=130&

Ministerstwo Cyfryzacji przekazało do Komitetu ds. Europejskich kolejną wersję projektu ustawy o ochronie danych osobowych (z datą 8 lutego 2018 r.).

Projekt ustawy zakłada w szczególności, że przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 250 osób będą zwolnieni z następujących obowiązków RODO:
* 13 ust. 2 lit a-b oraz d - f RODO (informowanie o okresie przechowania, prawie dostępu do danych, prawie wniesienia skargi, dobrowolności podawania danych, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji),
* art. 15 ust. 3 i 4 RODO (prawo do kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu),
* art. 19 (obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania),
* art. 34 (zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych).

safe_image.php?d=AQC0ZkYdTjuxTsxw&w=130&

Dobrze widzimy? Premier, żubr, wyłączony monitor i jeden z pierwszych modemów Neostrady?

27657868_1590816531034323_62291205472934

Zapraszamy na II edycję RIBAForum – RODO, Innowacje, Bezpieczeństwo, Audyt.
Wyzwania ochrony danych w czasach nowych regulacji.
28.02-1.03.2018 r., Warszawa.
Nasz portal objął patronatem to wydarzenie.
https://gdpr.pl/blog/2018/02/06/ii-edycja-ribaforum-rodo-2018/

safe_image.php?d=AQCqTochozeFwb4Z&w=130&

Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji opublikowano nowy projekt ustawy o ochronie danych osobowych, który został skierowany pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich Rady Ministrów.

Projekt wraz z dokumentami towarzyszącymi znajduje się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji https://www.gov.pl/cyfryzacja/projekt-ustawy-o-ochronie-danych-osobowych-skierowany-na-komitet-do-spraw-europejskich-rady-ministrow oraz Rządowego Centrum Legislacji https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12302950/katalog/12457674#12457674

safe_image.php?d=AQCkRu2gkN-F_max&w=130&