Przeskocz do treści

Na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia opublikowano rekomendacje w zakresie…

Na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia opublikowano rekomendacje w zakresie bezpieczeństwa oraz rozwiązań technologicznych stosowanych podczas przetwarzania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej
.

"Rekomendacje uwzględniają konieczność przygotowania się podmiotów do wejścia w życie przepisów RODO i uwzględniają zarówno stan prawny obecny jak i stan prawny, który będzie obowiązywał od 25 maja 2018 roku, przy czym w związku z brakiem przepisów krajowych dostosowujących przepisy krajowe do wymogów RODO, CSIOZ deklaruje, że po wejściu ich w życie dokona aktualizacji niniejszego dokumentu."

safe_image.php?d=AQDQ2H0R1KZQsTY6&w=130&

Dodaj komentarz