Przeskocz do treści

Tom Standage („The Economist”) opisuje pierwszy w historii cyberatak, do którego doszło we Francji w……

Tom Standage ("The Economist") opisuje pierwszy w historii cyberatak, do którego doszło we Francji w... 1834 roku. Istniejący wówczas w Królestwie Francji system łączności (tzw. telegraf Chappe’a) został wykorzystany do przekazania fałszywych wiadomości, mających przynieść korzyści finansowe rodzeństwu bankierów.

safe_image.php?d=AQD0H7tIYY54JoFn&w=130&

Dodaj komentarz