Przeskocz do treści

Doktor Paweł Litwiński opisuje wprowadzoną przez rozporządzenie ogólne o ochronie danych (RODO) procedurę…

Doktor Paweł Litwiński opisuje wprowadzoną przez rozporządzenie ogólne o ochronie danych (RODO) procedurę certyfikacji w zakresie ochrony danych osobowych.

"Certyfikat będzie świadczyć o zgodności operacji przetwarzania prowadzonych przez administratorów i podmioty przetwarzające z przepisami RODO. Będzie to fundamentalna zmiana w stosunku do aktualne obowiązującego stanu prawnego, w którym brak jest jakiegokolwiek mechanizmu umożliwiającego zweryfikowanie, czy dany podmiot rzeczywiście posiada takie kwalifikacje, jak twierdzi i stosuje takie rozwiązania, jakie powinien stosować zgodnie z prawem.
(...) szukając biura rachunkowego, agenta ubezpieczeniowego, adwokata lub radcy prawnego, czy firmy zajmującej się obsługą informatyczną, przedsiębiorcy po 25 maja 2018 r. powinni zwrócić uwagę na to, czy dany podmiot posiada certyfikat; jeśli posiada, powinien to być argument przemawiający za wyborem właśnie tego wykonawcy. Z drugiej strony, certyfikat będzie czymś, czym przedsiębiorcy będą się chwalić; czymś, co będzie wykorzystywane do budowania przewagi nad konkurentami. Stąd umieszczenie informacji o posiadaniu certyfikatu na stronie internetowej przedsiębiorcy powinno stać się czymś naturalnym. "

safe_image.php?d=AQCFzs1qAfkBo3nX&w=130&

Dodaj komentarz