Przeskocz do treści

Przyjęcie, że udostępnianie przez administratora danych osoby, wobec której ktoś chce zainicjować postępowanie…

Przyjęcie, że udostępnianie przez administratora danych osoby, wobec której ktoś chce zainicjować postępowanie sądowe miałoby godzić w jej prawa i wolności jest nieuzasadnione.
Takie stwierdzenie znalazło się w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który rozpatrywał sprawę dotyczącą udostępnienia przez pracodawcę adresu zamieszkania swojego pracownika.
Spółka X zwróciła się do spółki Y z wnioskiem o udostępnienie adresu zamieszkania jej pracownika Sylwestra K., uzasadniając to koniecznością dochodzenia roszczeń z tytułu zaległości wynikających z nieuiszczania czynszu najmu lokalu mieszkalnego. Jak tłumaczyła spółka X, ze względu na porzucenie wynajmowanego lokalu mieszkalnego przez Sylwestra K. nie ma możliwości ustalenia jego obecnego miejsca zamieszkania.

safe_image.php?d=AQBf5kPl4B-sCsgA&w=130&

Dodaj komentarz