Przeskocz do treści

„Nie ma wątpliwości, że obowiązujące przepisy ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r….

"Nie ma wątpliwości, że obowiązujące przepisy ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) pozwalają, by jeden ABI pracował dla wielu zleceniodawców. Poniekąd taki był zamysł ustawodawcy, aby możliwy był outsourcing tego typu usług i nie było konieczności zatrudniania ABI na etat. (...)

A jak będzie pod rządami przepisów nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO)? Jego art. 37 ust. 2 wspomina jedynie, że grupa przedsiębiorstw powiązanych kapitałowo może wyznaczyć jednego IOD, o ile można z nim łatwo nawiązać kontakt z każdej jednostki organizacyjnej. Z kolei ust. 3 tego przepisu reguluje zasady wyznaczania IOD przez kilka podmiotów publicznych (musi się to odbywać z uwzględnieniem ich struktury organizacyjnej i wielkości)."

safe_image.php?d=AQD23tETyoZ3SiRh&w=130&

Dodaj komentarz