Przeskocz do treści

29 sierpnia do sprzedaży trafi monografia dr. Macieja Kaweckiego „Reforma ochrony danych osobowych. Współpraca…

29 sierpnia do sprzedaży trafi monografia dr. Macieja Kaweckiego "Reforma ochrony danych osobowych. Współpraca administracyjna w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych".

"Poruszane w pracy zagadnienia, obok bogatego wprowadzenia w tematykę unijnej reformy danych osobowych, w znacznej części stanowią praktyczny komentarz do części przepisów ogólnego rozporządzenia w zakresie, w jakim reguluje ono mechanizmy współpracy w sprawach ochrony danych osobowych.

W opracowaniu autor szczegółowo omawia m.in.:
* zakres przedmiotowy ogólnego rozporządzenia,
* współpracę w sprawach indywidualnych i abstrakcyjnych,
* ochronę danych osobowych w sprawach karnych w Unii Europejskiej,
* prawne konsekwencje przyjęcia rozporządzenia jako instrumentu reformy ochrony danych osobowych."

safe_image.php?d=AQDfL7BjQeKHA048&w=130&

Dodaj komentarz