Przeskocz do treści

Administrator danych jest zobowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę…

Administrator danych jest zobowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną (art. 36 Ustawy o ochronie danych osobowych). W związku z powyższym nasuwa się pytanie, w jaki sposób przechowywać dokumenty w postaci papierowej?

Dodaj komentarz