Przeskocz do treści

31 lipca 2017 r. do księgarni trafi druga część „Vademecum ABI” pod red. Macieja Kołodzieja, poświęcona…

31 lipca 2017 r. do księgarni trafi druga część "Vademecum ABI" pod red. Macieja Kołodzieja, poświęcona przygotowaniu do pełnienia roli inspektora ochrony danych (IOD/DPO).

"Książka odpowiada na następujące problemy:

1) Jak zreorganizować i nadzorować własny oraz powierzony do przetwarzania system ochrony danych osobowych w związku z RODO ?
2) Na jakie zagadnienia formalno-prawne zwrócić szczególną uwagę przetwarzając informacje, w tym dane osobowe ?
3( Jak delegować obowiązki związane z zagadnieniami technicznymi oraz w jaki sposób definiować, wymagać i rozliczać realizację konkretnych elementów technicznej, w tym informatycznej, ochrony danych ?
4) W jaki sposób analizować zagrożenia w ochronie danych z którymi Administrator danych może się spotkać implementując i eksploatując system ich ochrony ?
5) Jak powiązać, w jeden spójny system, nadzór nad ochroną danych osobowych i innych informacji, jeśli podmiot zobowiązany jest przestrzegać, oprócz UODO i RODO, także inne przepisy dotyczące bezpieczeństwa informacji i funkcjonowania systemów informatycznych w których dane są przetwarzane ?
6) Czy każdego podmiotu przetwarzającego dane osobowe dotyczy RODO ?"

safe_image.php?w=130&h=130&url=https%3A%

Dodaj komentarz