Przeskocz do treści

Przepisy unijnego rozporządzenia o #ochronie #danychosobowych (dalej: #RODO) przedefiniowują znany do…

Przepisy unijnego rozporządzenia o #ochronie #danychosobowych (dalej: #RODO) przedefiniowują znany do tej pory system ochrony danych. U podstaw stosowania nowych przepisów legła bowiem zasada #rozliczalności. #Administrator po przeprowadzeniu szacowania ryzyka związanego z przetwarzaniem danych podejmie decyzję co do rodzaju środków i zabezpieczeń jakie zastosuje. Będzie więc on odpowiedzialny za respektowanie przepisów RODO jak i wykazanie ich przestrzegania. Więcej na #blog #odo224!

#odo24 #blog #blogodo24

safe_image.php?d=AQB0iU0ICljZ590n&w=130&

Dodaj komentarz